Tyxo.bg counter

Панто Минерал L 92 L


Панто Минерал L 92 L
Панто Минерал L 92 L

Жизнеността на животните зависи до голяма степен от доставянето на нужната им храна. Това важи специално за снабдяването им с минерали, витамини и микроелементи.

ПАНТО® Минерал кофи за близане за овце, осигуряват надеждното снабдяване с нужните вещества.

Характеристики:

  • Оптимално съгласувано с нуждите на животните съдържание на хранителни вещества;
  • Висококачествени и специално подбрани суровини;
  • Съгласувани с най-новите научни достижения в храненето;
  • Многостранно приложение;
  • Отличен вкус;

ПАНТО® Минерал L 92 L е специално разработен за нуждите на овце, кози и елени. При него е отделено специално внимание на суровините, несъдържащи мед.

Препоръки за употреба:

ПАНТО® Минерал L 92 L за овце, кози и елени при паша или хранене в обор в 10кг кофи, до 30 грама на животно на ден.

  • При паша поставете кофите на подходящо място, например в използвани гуми, в близост до питейна вода;
  • При прием от 30 грама на животно на ден, за 50 овце ще са необходими 2 кофи.


Адрес: с. Калояново, Сливен
E-mail: nitaleood@abv.bg
Телефон: 0878 299 222