Tyxo.bg counter

Прасета стартер 10 - 20 кг.

Пълноценен комбиниран фураж, подходящ до 70 дневна възраст на прасетата или до достигане на 20 кг. живо тегло. Компонентите от животински произход, особено млечните продукти са по-ограничени, а доминират растителните белтъчни източници.

Аналитичен състав

 

Суров протеин 17%
Сурови влакнини 3,5
ОЕ MJ/кг. 13,5
Лизин 0,95%
Метионин 0,35%
Калции 0,65%
Усвоим фосфор 0,3%
Прасета подрастващи 20 - 60 кг.

Пълноценен комбиниран фураж, подходящ от 70 до 130 дневна възраст на прасетата.

Аналитичен състав

Суров протеин 15%
Сурови влакнини 6%
ОЕ MJ/кг 11,5
Лизин 0,75%
Метионин 0,25%
Калции 0,70%
Усвоим фосфор 0,25%
Свине угояване 60 - 110 кг.

Пулноценният фураж гарантира къс угоителен период, висок дял и качество на месото, добра консистенция на мазнините. Съдържа комбинация от органични киселини които помагат на организма при борба с бактериалните инфекции на стомашно-чревния тракт.

Аналитичен състав

Суров протеин 13,5%
Сурови влакнини 6%
ОЕ MJ/кг 11
Лизин 0,60%
Метионин 0,20%
Калции 0,55%
Усвоим фосфор 0,25%

 

Телета стартер

Допълващ комбиниран фураж за малки телета, съобразен със специфичните нужди във фазата на растеж. Подпомага приучването към консумация на твърда храна и ранното безпроблемно отбиване.

Аналитичен състав

Суров протеин 18%
Сурови влакнини 7%
Сурови мазнини 3,5%
Сурова пепел 5%
Калций 0,65%
Фосфор 0,5%
КЕР 1,35%
Телета угояване

Допълващ комбиниран фураж за угояване на мъжки и женски телета. Балансираната дажба гарантира интензивното развитие на мускулатурата и намалено отлагане на мазнини около вътрешните органи, което допринася за високи кланични показатели.

Аналитичен състав

Суров протеин  15%
Сурови влакнини 6%
Сурови мазнини 2,5%
Сурова пепел 5,5%
Калций 0,65%
Фосфор 0,5%
КЕР 1,2%
Агнета стартер

Допълващ комбиниран фураж за агнета, съобразен със специфичните нужди във фазата на растежа. Подпомага приучването към консумация на твърда храна и ранното и безпроблемно отбиване. Подпомага за бързото развитие на предстомашието, което е в основата на успеха в ранното отбиване.

Аналитичен състав

Суров протеин 18%
Сурови влакнини 7,5%
Сурови мазнини 3%
Сурова пепел 5,5%
Калций  0,75%
Фосфор 0,55%
Агнета угояване

Допълващ комбиниран фураж за угояване на мъжки и женски агнета. Балансираната дажба гарантира интензивното развитие на мускулатурата и високи кланични показатели.

Аналитичен състав

Суров протеин 15%
Сурови влакнини 6%
Сурови мазнини 3%
Сурова пепел 5%
Калций  0,8%
Фосфор 0,5%
КЕР 1,2%
Зайци стартер

Комбинираният фураж за зайци е съобразен със специфичните изисквания през стартерния растежен период на зайците от 4 до 12 седмична възраст. Стартерният фураж съдържа Ацидифайер, който поддържа оптимални нива на киселинност в стомаха и спомага за правилното храносмилане.

Аналитичен състав

Суров протеин 17%
Сурови влакнини 11,5%
Сурови мазнини 3%
Сурова пепел 6,5%
Калций 0,85%
Фосфор 0,6%
ОЕ MJ/кг 11
Зайци угояване

Комбинираният гранулиран фураж за хранене на зайци след 12 седмична възраст гарантира висок средно дневен прираст, при нисък разход на фураж. Повишава здравословното състояние на животните, стимулира имунитета на организъма и набавя нужните витамини, минерали и микроелементи.

Аналитичен състав

Суров протеин 16%
Сурови влакнини 12%
Сурови мазнини 2,5%
Сурова пепел 6,5%
Калций 0,9%
Фосфор 0,55%
ОЕ MJ/кг 10,5
Кокошки носачки

Пълноценният комбиниран фураж за носачки е съобразен със специфичните изисквания през периода и осигурява оптимално енергийно-протеиново равнище за фазата на върхова продуктивност. Използва се като единствен фураж.

Аналитичен състав

Суров протеин 16%
Сурови влакнини 5%
ОЕ птици MJ/кг. 11
Лизин 0,8%
Метионин 0,4%
Калций 4%
Усвоим фосфор 0,35%
Бройлери стартер от 0 до 14 дни

Пълноценен комбиниран фураж за бройлери, съобразен със специфичните изисквания през стартерния растежен период на пилетата.

Аналитичен състав

Суров протеин 22,5%
Сурови влакнини 4,5%
ОЕ птици MJ/кг. 12,5
Лизин 1,2%
Метионин 0,5%
Калций 0,9%
Усвоим фосфор 0,4%
Бройлери угояване от 15 до 40 дни

Пълноценен комбиниран фураж за бройлери, съобразен със специфичните изисквания по време на фазата на интензивен растеж на пилетата.

Аналитичен състав

Суров протеин 22,5%
Сурови влакнини 4,5%
ОЕ птици MJ/кг. 12
Лизин 1%
Метионин 0,45%
Калций 0,9%
Усвоим фосфор 0,3%


Адрес: с. Калояново, Сливен
E-mail: nitaleood@abv.bg
Телефон: 0878 299 222